Privacy Verklaring (AVG)

Als zorgverlener, werkzaam voor Anna Amels Praktijk voor Craniosacraaltherapie en Psychotherapie, heb ik, Anna Amels, een geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Persoonlijke en medische gegevens worden door mij zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Ik voldoe aan de nieuwe wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Dossiervorming

Voor de volledigheid van de behandeling is het noodzakelijk dat de behandelend therapeut een dossier aanlegt. Dit is wettelijk vastgelegd en staat beschreven in de Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst (WGBO).

Het dossier bevat onder meer aantekeningen over de gezondheidstoestand van de cliënt, gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen als ook aanvullende gegevens welke noodzakelijk zijn.

Indien ik, als behandelend therapeut, het noodzakelijk acht wordt er, na expliciete toestemming van de cliënt, aanvullende gegevens opgevraagd bij andere zorgverleners zoals een huisarts, specialist of fysiotherapeut.

Gegevens welke staan vermeld in het dossier kunnen tevens worden gebruikt:

 • om, met expliciete toestemming van de cliënt, andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere zorgverlener
 • voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing
 • voor de financiële administratie en het opmaken van een factuur.

Wanneer ik om andere redenen gebruik wil maken van cliënt gegevens, ben ik wettelijk verplicht hiervoor eerst expliciete toestemming van de betreffende cliënt te vragen.

Bewaartermijn

Gegevens welke zijn opgenomen in het cliëntendossier blijven, zoals vastgelegd in de wet op de behandelovereenkomst, 15 jaar bewaard.

Bescherming van cliënt-gegevens

Ik ga uiterst zorgvuldig om met het cliëntendossier. Het beschermen van het cliëntendossier behoort hier ook bij. Wat binnen mijn mogelijkheid en kennis ligt zal ik gebruiken om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot persoonlijke gegevens. Indien er onverhoopt een criminele inbreuk op uw opgeslagen gegevens heeft plaatsgevonden, ben ik wettelijk verplicht hier melding van te maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Een datalek wordt onmiddellijk gemeld bij het AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

De zorgnota

Op de zorgnota, die je van mij ontvangt, staan gegevens die voor de zorgverzekeraar noodzakelijk zijn voor declaratie van de zorgnota. Ik ben verplicht de onderstaande gegevens op de zorgnota te vermelden:

 • cliënt naam, adres en woonplaats
 • geboortedatum
 • datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de gegeven therapievorm, zoals ’ craniosacraal therapie’
 • de prestatiecode van de betreffende therapie
 • de kosten van het consult

Naast bovenstaande gegevens conform de Wet Geneeskundige  Behandelings Overeenkomst zijn er onlinediensten die ik aanbied.

Om je aanvragen voor mijn gratis blogs en video’s via mijn nieuwsbrief, je aanvraag van een van mijn gratis webinars, videoseries, checklists etc of om je bestelling van een van mijn diensten of producten zo soepel mogelijk te laten verlopen, heb ik gegevens van je nodig.

Ik verzamel of gebruik geen informatie voor andere doeleinden dan die worden beschreven in dit Privacy Statement tenzij ik van tevoren jouw uitdrukkelijke toestemming hiervoor heb verkregen. Die toestemming kan blijken uit het feit dat je per e-mail of anderszins een vraag aan mij stelt. Alleen als je uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven gebruik ik je e-mailadres en naam om je mijn nieuwsbrieven te sturen met mijn gratis maar waardevolle informatie en inspiratie.

In dit Privacy Statement deel ik hoe ik die gegevens of informatie die je met mij deelt gebruik. Dit Privacy Statement is van toepassing op het gebruik van de informatie die je met mij deelt:

 1. online als je www.annaamels.nl bezoekt; en
 2. offline als je informatie met mij deelt, bijvoorbeeld als je jouw e-mailadres aan mij geeft op een event omdat je mijn nieuwsbrief of informatie wilt ontvangen of wanneer je een dienst of product offline koopt.

Door mijn website te bezoeken, ga je akkoord met dit Privacy Statement en de Gebruikersvoorwaarden die van toepassing zijn op mijn website. Ook wanneer je offline gegevens met mij deelt, ga je akkoord met dit Privacy Statement.

Ik sla jouw persoonlijke gegevens op in een beveiligde database. Op al mijn websites worden de gegevens die je met mij deelt via een beveiligde verbinding (SSL) naar mij verstuurd.

Ik geef je informatie niet door aan derden voor commerciële doeleinden en deel op geen enkele wijze jouw informatie met derden buiten de partijen die in dit Privacy Statement worden beschreven.

DE INFORMATIE DIE IK VERZAMEL

Op mijn website verzamel en/of ontvang ik twee soorten informatie:

 1. PERSOONSGEGVENS DIE JE ACTIEF AAN MIJ VERSTREKT

Als je je aanmeldt om de nieuwste blogs en video’s via mijn nieuwsbrief of andere informatie te ontvangen, deelneemt aan een van mijn enquêtes of je aanmeldt voor een Webinar of andere vorm van gratis inspiratie, dan vraag ik je je gegevens met mij te delen, zoals je voornaam, achternaam en e-mailadres.

Ik verzamel geen persoonlijke informatie als je de website bezoekt tenzij je deze vrijwillig zelf met mij hebt gedeeld, bijvoorbeeld door het invullen van een formulier om nieuwsbrieven en informatie te ontvangen.

Wanneer je een dienst of product aanschaft, vraag ik naast je voornaam, achternaam en e-mailadres ook om je straatadres en telefoonnummer. Je straatadres vraag ik om je factuur netjes op te kunnen maken en om fysieke producten toe te kunnen sturen. Je telefoonnummer vraag ik om je persoonlijk te woord te kunnen staan voor support rond de levering van de dienst of het product of om afspraken in te plannen voor het leveren van mijn trainingen, programma’s of diensten.

Ik gebruiken voor jouw bestelling altijd een beveiligde betaalomgeving. Om de betaling en facturering mogelijk te maken stuur ik jouw betaalgegevens rechtstreeks vanuit mijn beveiligde betaalomgeving naar mijn Payment Service Provider Mollie. Mollie voert voor mij jouw betaling uit. Ik wijs je erop dat Mollie voor het gebruik van jouw informatie hun eigen gebruikersvoorwaarden en Privacy Statement hanteren.

 1. PERSOONSGEGEVENS DIE OM TECHNISCHE REDENEN AUTOMATISCH AAN MIJ WORDEN DOORGEGEVEN

Daarnaast geldt dat bij het bezoeken van mijn website automatisch enkele technische gegevens door je computer en apparatuur aan mijn computers worden verstrekt, zoals het door jou gebruikte IP-adres, het besturingssysteem en de gebruikte internet browser.
Dit zijn cookies waarvoor je ook de cookiemelding hebt kunnen zien toen je mijn website bezocht. Ik verwijzen je naar de Gebruikersvoorwaarden voor meer informatie over cookies op mijn websites.

HOE IK JE GEGEVENS GEBRUIK

 • ik mail je om de diensten of producten die je hebt gekocht te leveren, zoals, de registratielink voor mijn leeromgeving, de factuur en updates in de leeromgeving. Ik stuur je als je een product of dienst bij mij hebt gekocht daarna mijn nieuwsbrief met updates van de blogs en video’s
 • ik mail je (als je geen product of dienst hebt gekocht) uitsluitend als je hiervoor expliciet toestemming hebt gegeven, mijn nieuwsbrief met updates van de blogs en video’s
 • ik gebruik je gegevens om je support en informatie te geven bij mijn diensten en producten en mijn leeromgeving die je hebt gekocht.
 • ik mail je mogelijk ook om je feedback te vragen over mijn producten en diensten.
 • ik mail je om je te informeren over mijn diensten en producten en die van mijn samenwerkingspartners en affiliates als ik denk dat je die echt super interessant kunt vinden. Ik houd hiervoor graag bij wat je eerder bij mij gekocht of aangevraagd hebt zodat ik je niet onnodig lastig val met informatie die niet aansluit bij jouw interesses of situatie. Dit doe ik alleen als je expliciet toestemming hebt gegeven om mijn nieuwsbrief te ontvangen of een product of dienst bij mij hebt gekocht (cf. punt 1 en 2)

Ik gebruik je informatie daarnaast ook om medewerkers of partijen aan wie ik werk uitbesteed (zoals technisch support, marketing support, klantenservice) contact met je op te kunnen laten nemen voor het leveren van mijn diensten en producten, bij technische problemen met aanmelden voor de nieuwsbrief of om vragen en problemen bij het inloggen in mijn leeromgeving voor je op te lossen. Deze partijen zijn uiteraard verplicht je gegevens vertrouwelijk te behandelen.

Ik deel mogelijk jouw e-mailadres met Facebook voor het aanmaken van een Custom Audience in de advertising tool van Facebook. Ik upload dan de e-mailadressen van mijn lezers om een gerichte advertentiecampagne te kunnen maken. Wil je niet dat jouw e-mailadres voor dit doel aan Facebook wordt doorgegeven? Mail mij dan op info@annaamels.nl dan zorg ik dat het niet gebeurt.

De inloggegevens die je aanmaakt voor mijn leeromgeving voor trainingen en programma’s worden versleuteld opgeslagen. Ik kan jouw wachtwoord niet inzien en krijg in de leeromgeving alleen je gebruikersnaam en e-mailadres te zien.

AFFILIATES EN SAMENWERKINGSPARTNERS

Op mijn website of onlineomgeving plaats ik links naar externe websites van samenwerkingspartners en affiliates als ik denk dat die informatie waardevol voor je is. Ik heb geen controle over hoe deze derden omgaan met de Privacy wetgeving. Ik raad je aan de Privacy Statement en Gebruikersvoorwaarden van deze derden zelf goed te lezen als je deze sites bezoekt.

DE INFORMATIE DIE JE GEDEELD HEBT INZIEN EN AANPASSEN

Als je je hebt aangemeld op mijn website voor mijn nieuwsbrief of webinars en andere gratis dingen die ik deel, mail ik je om ervoor te zorgen dat je kunt ontvangen wat ik je beloofd heb. Ik gebruiken hiervoor het mailprogramma MailChimp. Dat betekent dat MailChimp jouw gegevens ook ontvangt. Ik verwerk deze gegevens voor zolang als je op mijn maillijst staat en je hiervoor niet hebt afgemeld of uiterlijk 12 maanden nadat je de laatste mail hebt ontvangen voor een van de gratis trainingen of mails als je daarna niet hebt aangegeven ook mijn inspiratie-mails te willen ontvangen. De gegevens die je aan mij hebt doorgegeven kun je te allen tijden laten aanpassen door een mail te sturen naar info@annaamels.nl. Je kunt jezelf eenvoudig afmelden voor alle of een deel van de communicatie via de links onderaan elke mail die je van mij ontvangt. Zodra je je hebt afgemeld voor mijn nieuwsbrief, zal ik je gegevens binnen 6 maanden volledig verwijderen. Je kunt je niet afmelden voor communicatie en e-mails die nodig zijn om je aankoopproces te voltooien, anders kan ik (een deel van) de diensten en producten niet aan je leveren!

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van je persoonsgegevens. Ook heb je het recht de toestemming voor het verwerken van je gegevens die je mij hebt gegeven weer in te trekken. Stuur als je dat wilt een e-mail naar info@annaamels.nl.
Tot slot wijs ik je erop dat je het recht hebt een klacht in te dienen over de verwerking bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

LET OP MET INFORMATIE DIE JE OPENLIJK DEELT ONDER MEER OP MIJN WEBSITES OF SOCIAL MEDIA

Ik vind jouw privacy belangrijk. Er zijn plekken waar ik op geen enkele wijze invloed kan hebben op het beschermen van jouw privacy en wijs je er daarom graag op om je hiervan bewust te maken! Wees er bewust van dat alle informatie die je vrijwillig en zelf openlijk beschikbaar stelt aan derden – zoals reacties op mijn blogs, in de chat tijdens mijn Webinars of op mijn social media – mogelijk gehoord, gelezen en verzameld wordt door anderen buiten mij. Ik houd mij niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor elk oneigenlijk gebruik van deze informatie door derden.

WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACY STATEMENT

Eventuele wijzigingen van mijn websites kunnen leiden tot wijzigingen in dit Privacy Statement. Ik raad je daarom aan dit Privacy Statement regelmatig nog eens te lezen.

VRAGEN OVER HET PRIVACY STATEMENT

Ik houd dit Privacy Statement up-to-date met de ontwikkelingen in de Privacy wetgeving. Heb je vragen? Stuur dan een e-mail naar info@annaamels.nl en zet “privacy statement” in de onderwerpregel van je e-mail

Anna Amels Praktijk voor Craniosacraaltherapie en Psychotherapie
Buorren 17
8845 SG Waaksens