Klachten

Heeft u klachten over de behandeling dan verzoek ik u dit eerst met mij te bespreken. Mocht dit niet naar tevredenheid worden opgelost dan kunt u contact opnemen met mijn beroepsregister: www.register-rcn.nl

Alle leden van het RCN zijn via de overkoepelende organisatie het Complementaire BeweegZorg Register (CBZR) geabonneerd op de onafhankelijke klachtenfunctionaris en klachtencommissie van Quasir.

Bij een klacht over de behandeling craniosacraaltherapie kunt u een verzoek tot klachtbemiddeling bij voorkeur schriftelijk of per e-mail aanvragen bij:  www.quasir.nl

Quasir Klachtenfunctionaris  e-mail: bemiddeling@quasir.nl                                                              tel:06 4844 5538                                                                                                                                  Post: Quasir Klachtbemiddeling, t.a.v. coördinator abonnementen                                        Postbus 1021, 7940 KA Meppel.

Alle leden van het RCN zijn via de overkoepelende organisatie het Complementaire BeweegZorg Register (CBZR) geabonneerd op de  onafhankelijke Geschilleninstantie Zorggeschil.                       Bij een verzoek tot behandeling van uw klacht over de behandeling craniosacraaltherapie, door de geschilleninstantie Zorggeschil, kunt u zich bij voorkeur schriftelijk of per e-mail richten tot:   www.zorggeschil.nl

e-mail: info@zorggeschil.nl                                                                                                                   Tel: 0561 618711 (Quasir) 9.00 tot 17 uur (ma t/m vr)                                                                        post: Stichting Zorggeschil  de Meenthe 6                                                                                    Postcode:     8471 ZP  Wolvega