Cranio sacraal therapie

Cranio sacraal therapie helpt je bindweefsel

Bij cranio sacraal therapie ga je -gekleed- liggen op een bank. Je lichaam wordt zacht aangeraakt om het bindweefsel te ontspannen. Vaak voel je een diepe rust en ontspanning. Cranio sacraal therapie versterkt het zelfherstellend vermogen van je lichaam.

Ons hele lichaam kan goed functioneren, dankzij de elasticiteit van het bindweefsel. Door fysieke of psychische problemen kan de elasticiteit van dat bindweefsel aangetast worden. Met cranio sacraal therapie behandelen we deze aantasting. Lichamelijke klachten als hoofdpijn, rugpijn, nek- en schouderklachten of bewegingsbeperkingen kunnen succesvol worden behandeld. Maar de therapie helpt ook bij minder voor de hand liggende klachten zoals slaapstoornissen, stress, lusteloosheid, vermoeidheid, hyperactiviteit of dyslexie.

Basis van cranio sacraal therapie

Sinds mensenheugenis weten we allemaal dat we over een hartritme en ademhalingsritme beschikken. Zo’n 25 jaar geleden ontdekte de Amerikaanse arts John Upledger tijdens een hersenoperatie dat we over nog een ritme beschikken. Hij noemde dat ritme het cranio sacraal ritme.

Cranio sacraal ritme

Onze hersenen en wervelkolom met ruggenmerg worden omgeven en beschermd door beweeglijke schedelbotten en drie vliezen. Dit wordt het cranio sacraal systeem genoemd. In dit gesloten en semi-hydraulisch werkende systeem circuleert en fluctueert dus de hersen- en ruggenmergvloeistof. Aanmaak van deze vloeistof in de hersenen veroorzaakt uitzetten van de schedelbotten en opname van deze vloeistof veroorzaakt inkrimping van de schedelbotten. Dit geeft ons dus het zogeheten cranio sacraal ritme.

Druk op het cranio sacraal systeem

Door allerlei oorzaken van zowel fysieke als emotionele aard, kan er te veel spanning op het cranio sacraal systeem komen. Het bindweefsel dat alles met elkaar verbindt, leidt elke fysieke en/of emotionele ‘impact’ naar dit semi-hydraulisch werkende cranio sacraal systeem. Te veel of langdurige druk kan daar een disbalans geven. Hierdoor kunnen blokkades ontstaan en dit kan uiteindelijk een aanslag op ons algehele lichamelijke- en emotionele welzijn veroorzaken.

Blokkades opheffen

Vind ik een blokkade, dan blijkt dat op die plek het cranio sacraal ritme verstoord is. Op die bewuste plek gebruik ik vervolgens zeer subtiele handgrepen om deze blokkades in beweging te zetten, zodat ze kunnen oplossen. Daarbij komen soms emoties los die je hebt vastgehouden. Het loslaten van deze emoties zorgt vaak voor opluchting. Vaak leidt dit ook tot inzichten. Hierdoor ontstaat ruimte voor nieuwe keuzes.