Psychotherapie en familie-opstellingen

Ervaringsgerichte Psychotherapie en familieopstellingen

In de loop van je leven ga je je, door opvoeding en ervaringen, beschermen en/of verharden. Dit beschermen en verharden gebeurt op verschillende manieren, namelijk door je manier van communiceren en letterlijke verhardingen in je lichaam. Dit kan klachten geven als moeheid, onvermogen om anders te communiceren en gevoelens van onvrede, leegte en angst die op hun beurt weer kunnen leiden tot verslaving, destructief gedrag en depressiviteit. Ervaringsgerichte psychotherapie en het werken met familieopstellingen geven jou inzicht in je eigen  beschermingsmechanismen en geven je de kracht om weer vanuit je hart te gaan leven.

Familiegeschiedenis

Die bescherming en verharding komen voort uit jouw eigen overtuigingen. Deze hebben hun wortels in het gezin waar je opgroeide, je ervaringen en je familiegeschiedenis. Deze overtuigingen belemmeren jou om vanuit je hart te leven. Met de methode familieopstellingen richt je je aandacht  op jezelf en krijg je inzicht in jouw eigen beschermingsmechanismen. Daarmee krijg je ook de keuze om ze meer en meer los te laten. Tijdens dit bewustwordingsproces kunnen ongewenste emoties loskomen zoals boosheid, verdriet en onmacht. Ik ondersteun jou en help je om deze gevoelens toe te laten, zodat ze kunnen veranderen en er ruimte in jou ontstaat. Lees hier hoe een sessie met familieopstellingen in de praktijk kan werken.

Leven vanuit je hart

Doel is om vanuit je hart te leven. Van nature leef je als mens namelijk helemaal vanuit je hart, want dat is het gebied waar gevoel en verstand in balans zijn.  Als je vanuit je hart leeft, voel je je verbonden met de mensen om je heen en kun je de kwaliteiten van het hart voluit ervaren. Denk aan gevoelens van tederheid, kracht, vitaliteit en vertrouwen.